DANH SÁCH CÔNG VIỆC
Danh sách các việc đang được mở tuyển dụng tại HOME FITNESS & YOGA

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN CHI PHÍ

Full-time   1 người  Thỏa thuận
NX-LP 72 Vinhome Grand Park, P. Long Thạnh Mỹ, Tp Thủ Đức
ứng tuyển

SALE & PT

Full-time   8 người  Thỏa thuận
NX-LP 72 Vinhome Grand Park, P. Long Thạnh Mỹ, Tp Thủ Đức
ứng tuyển

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Full-time   1 người  Thỏa thuận
NX-LP 72 Vinhome Grand Park, P. Long Thạnh Mỹ, Tp Thủ Đức
ứng tuyển