Thời gian tập luyện:    14 THÁNG

Tổng chi phí:                9,600,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            685,714 VNĐ

Chi phí / ngày:            22,857 VNĐ

Đăng ký ngay

Thời gian tập luyện:    6 THÁNG

Tổng chi phí:                6,400,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            1,066,666 VNĐ

Chi phí / ngày:            35,555 VNĐ

Đăng ký ngay

Thời gian tập luyện:     3 THÁNG

Tổng chi phí:                4,300,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            1,433,333 VNĐ

Chi phí / ngày:              47,777 VNĐ

Đăng ký ngay

Thời gian tập luyện:    1 THÁNG

Tổng chi phí:                1,860,000 VNĐ

Chi phí / ngày:            62,000 VNĐ

Đăng ký ngay

 

18
THÁNG

Thời gian tập luyện:    18 THÁNG

Tổng chi phí:            12,283,000    VNĐ

Chi phí / tháng:          682,389   VNĐ

Chi phí / ngày:             22,746 VNĐ

 

28
THÁNG

Thời gian tập luyện:    28 THÁNG

Tổng chi phí:        28,190,000 VNĐ

Chi phí / tháng:      1,006,785 VNĐ

Chi phí / ngày:             33,559 VNĐ

Thời gian tập luyện:    3 THÁNG

Tổng chi phí:                1,950,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            650,000 VNĐ

Chi phí / ngày:            21,667 VNĐ

Đăng ký ngay

Thời gian tập luyện:    6 THÁNG

Tổng chi phí:                3,300,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            550,000 VNĐ

Chi phí / ngày:            18,333  VNĐ

Đăng ký ngay

Thời gian tập luyện:    14 THÁNG

Tổng chi phí:                9,600,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            685,714 VNĐ

Chi phí / ngày:            22,857 VNĐ

Thời gian tập luyện:    6 THÁNG

Tổng chi phí:                6,400,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            1,066,666 VNĐ

Chi phí / ngày:            35,555 VNĐ

Thời gian tập luyện:     3 THÁNG

Tổng chi phí:                4,300,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            1,433,333 VNĐ

Chi phí / ngày:              47,777 VNĐ

Thời gian tập luyện:    1 THÁNG

Tổng chi phí:                1,860,000 VNĐ

Chi phí / ngày:            62,000 VNĐ

 

18
THÁNG

Thời gian tập luyện:    18 THÁNG

Tổng chi phí:            12,283,000    VNĐ

Chi phí / tháng:          682,389   VNĐ

Chi phí / ngày:             22,746 VNĐ

 

28
THÁNG

Thời gian tập luyện:    28 THÁNG

Tổng chi phí:                28,190,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            1,006,785 VNĐ

Chi phí / ngày:             33,559 VNĐ

Thời gian tập luyện:    3 THÁNG

Tổng chi phí:                1,950,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            650,000 VNĐ

Chi phí / ngày:            21,667 VNĐ

Thời gian tập luyện:    6 THÁNG

Tổng chi phí:                3,300,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            550,000 VNĐ

Chi phí / ngày:            18,333 VNĐ

Thời gian tập luyện:     3 THÁNG

Tổng chi phí:                4,300,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            1,433,333 VNĐ

Chi phí / ngày:              47,777 VNĐ

Thời gian tập luyện:    1 THÁNG

Tổng chi phí:                1,860,000 VNĐ

Chi phí / ngày:            62,000 VNĐ

  GOLD PLATINUM RUBY
Không giới hạn thời gian luyện tập           

 

 

Tham gia tất cả các lớp Yoga và Group X tại Trung tâm
Được sử dụng dịch vụ thư giãn sau luyện tập (sauna và steambath)
1 buổi định hướng luyện tập riêng biệt và tư vấn dinh dưỡng
Nước uống miễn phí
Dịch vụ khăn tập thể thao cao cấp.  
 Có tủ để giữ đồ tư trang cá nhân dành cho Khách hàng
Được dẫn theo 1 người thân đi tập cùng (người đi cùng được phục vụ như quyền lợi thẻ chính)    
Miễn phí xà bông dùng tắm gội
01 Lần chuyển nhượng miễn phí cho người thân trong gia đình.
Được ưu tiên giữ chỗ lớp Yoga và GroupX trước 1 ngày    
Được tặng 10 buổi PT (đối với gói Ruby 28 tháng)       

Giữ xe miễn phí tại Trung tâm (không quá 4 tiếng)